The Morning Vibe
Abel, JD & Martina

Them Friday Vibes πŸ‘ŠπŸ»
#vibefm #themorningvibe #radio #radiohosts #theweekendishere #jonweighs62kilos
... See MoreSee Less

Them Friday Vibes πŸ‘ŠπŸ» 
#vibefm #themorningvibe #radio #radiohosts #theweekendishere #jonweighs62kilos

Alan Carabott, Eugenio Briffa and 235 others like this

View previous comments

Kevin MagriDak il Metalli-shirt πŸ˜‰

2 days ago
Avatar

Brenda Grech DegabrieleThe best

2 days ago
Avatar

Elaine Grechhafif jon qisu bhali 🀣🀣

2 days ago
Avatar

Mark Vanessa ScerriHappy weekend viber's

2 days ago
Avatar

Delia ManuelTina tihu pacenzja bikom

2 days ago
Avatar

Norman GiliThe best for a morning smile.

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

JD Patrick the breakdancer πŸ’―
Watch πŸ‘‡πŸ»
... See MoreSee Less

Tracey Micallef, Jean Micallef and 105 others like this

View previous comments

Albert Falzonsimply the best, does it help to grow hair?

3 days ago
Avatar

Aveline GaleaAjma kemm idahhquni kull filodu....tivvintawom! πŸ˜…πŸ˜…

3 days ago   ·  1
Avatar

Jackson BirdIl king ta vibe fm

3 days ago
Avatar

Cli NtAndek talent JD

3 days ago
Avatar

Daniel CucciardiAruhhhh xi irid imlijjjhom broooo

3 days ago
Avatar

Mariel Galea VellaGuys yr my jam on my toast every morning Jd Abel Martina Xxx

3 days ago
Avatar

Maryrose ButtigiegGreat moves proset πŸ™‚

3 days ago
Avatar

Tania DesiraHe's got the movesπŸ˜‚

3 days ago
Avatar

Reuben GrechIssa the wave ma l-art JD!!

3 days ago
Avatar

Liston BongailasWell Done JD!!! πŸ’―πŸ’ͺEjja inghaqad maghna, ahna ghanna team tal Breakdance 😊 Street Elements nistiednuk ghal session maghna 😜😁

3 days ago   ·  1
Avatar

Yakeo Cathleen UrryAwx alih il king xirid

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

The Morning Vibe is with Jonathan Abel and Jd Patrick.

Scrabbling through Wednesday #vibefm πŸ‘ŠπŸ»
... See MoreSee Less

Scrabbling through Wednesday #vibefm πŸ‘ŠπŸ»

Blane Cassar, Justin Said and 39 others like this

Sam VellaThat's so true JD :p memx vazuni haha

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

Nate & Rossi

FYI πŸ˜‚
Tag your friend and let them know!
... See MoreSee Less

FYI πŸ˜‚ 
Tag your friend and let them know!

Stef Zammit, Carmen Azzopardi and 14 others like this

View previous comments

Matthew Sciclunazelaq wahda w sew Amanda Scicluna

4 days ago

1 Reply

Avatar

Sarah Rebecca Pilbeam GattWhen you find one pm me please

4 days ago
Avatar

Joseph DiaconoEjja Abigail Bartolo la Jesmael ha jifqak bil liri... ejja ha taqbadna tal flokk ahdar u tohodna kolla sal Maldives πŸ˜…πŸ˜…

4 days ago

1 Reply

Avatar

Daniel De BattistaShirley Cassar Sharon Abdilla b hekk ghadkom ma sibtuhx l prince charming ghax dejjem xoghol πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

4 days ago

3 Replies

Avatar

Camilleri AnabelStephanie Abela πŸ˜ͺπŸ˜ͺπŸ˜ͺ

4 days ago

9 Replies

Avatar

Tiziana AttardSselenia AAttard

4 days ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Annalise FenechMohhna mistrieh daqt nieqfu nahdmu oht Stephania Baldacchino πŸ˜‚πŸ˜œπŸ€£πŸ˜‰

4 days ago

2 Replies

Avatar

Ansiella FenechWhen I find him I will let you know πŸ˜‚πŸ˜‚

4 days ago
Avatar

Alison Marie ManganiSarah Jane Cutajar πŸ˜…

4 days ago
Avatar

Andònia MalliaCharlton ahdem habib 😁😁

4 days ago
Avatar

Martina AttardAnnalise Cutajar qed tisma πŸ˜› xx

4 days ago
Avatar

Yanica CutajarAbigail Attard Sarah Vassallo ijsa hey !

4 days ago

4 Replies

Avatar

Annalese Camilleri AgiusRich in love and honesty. I already have one. Thanks

4 days ago   ·  2
Avatar

Rhona Cassar LewisAlison Vella...

4 days ago
Avatar

Caroline PisaniRodianne Abela .. Amber & Shyanne !!! 😁😁

4 days ago

1 Reply

Avatar

Carlamarie BorgStefania Said !! Rajta hii ezat qatat Jean Paul Vella !!!

3 days ago
Avatar

Raisa CauchiAbigail Xuereb Sabrina Spiteri Sabrina Borg πŸ˜‚

3 days ago   ·  2

3 Replies

Avatar

Aneeka Vella Mulvaney😏😏

3 days ago
Avatar

Osvaldo Nadia Brignoli BerradDailin X Sabrina haha

3 days ago
Avatar

Adielle SubanShelley Mamo eyy

3 days ago

1 Reply

Avatar

Kathleen DimechAnthea Ellul

3 days ago

1 Reply

Avatar

Yasmin PaceArlette Galea 😜

3 days ago
Avatar

Anneliese MerciecaDylan Galea πŸ˜‚πŸ˜‚

3 days ago

1 Reply

Avatar

Mi Xel Bartolo DimechL bambin maghkom hi Annalise Dimech Sabrina Bartolo 😝

3 days ago   ·  1
Avatar

Mandy SciberrasAlthea Camilleri

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

How badly can you describe your job? πŸ˜‚

Some ideas...

πŸ’‰ "Deal drugs" = Pharmacist

✈️ "Strap myself into a chair for 10 hours and deprive myself of sleep" = Pilot

πŸ’†πŸΌβ€β™‚οΈ "Smooth people professionally" = Masseuse

BADLY EXPLAIN YOUR JOB BELOW ⬇️
... See MoreSee Less

Donna Bonello Bedingfield likes this

View previous comments

Chris Tanti"Being a slave to stupid people" = Waiter

5 days ago   ·  8
Avatar

Rachele ManuntaI spend my days in a germ-infested building, passing out drugs, mointor vitals ,looking at way too many strangers' private parts, etc and then I am required to write down about it all until I die 🀣... (but i love my job too much )

5 days ago   ·  4
Avatar

Jozua CurmiPretty much...

Attachment5 days ago   ·  2
Avatar

Marthese BorgTesting on people rather than animals - cognitive scientist. (Love my job!)

4 days ago
Avatar

Fiona JasonExplaining why a university degree, years of experience and use of Adobe Creative Suite is, believe it or not, still better than using clip art and Microsoft word to design a logo 😊 (Graphic Design)

4 days ago   ·  1
Avatar

Mario CaruanaAir hostess -Glorified slave

4 days ago
Avatar

Maria Caruana De BrincatOn Call 24/7. List of duties Range From Nurse, Child Psychologist, teacher, chef, Cleaner, and Taxi driver to name a few jobs done. No leave or sick leave. Not paid either..

4 days ago
Avatar

Jonathan Brincat

4 days ago
Avatar

Jennifer Abelacounting your clients' millions - private clients sector

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

BABY #3 FINALLY ARRIVED! IT'S A GIRL ❀️Congratulations to Kim &Kanye.. now let's wait for the famous baby name to be announced πŸ˜‚ ... See MoreSee Less

BABY #3 FINALLY ARRIVED! ITS A GIRL ❀️Congratulations to Kim &Kanye.. now lets wait for the famous baby name to be announced πŸ˜‚

Vibe Fm
It’s everywhere

Vibe FM shared The Morning Vibe's video.

The Morning Vibe
... See MoreSee Less

JD Patrick the breakdancer πŸ’― Watch πŸ‘‡πŸ»

Malta Huge fish
Filmed around 30 years ago... 2 Maltese fishermen reeling in a huge fish!

Credits - Raniero's Adventures - Live Life
... See MoreSee Less

Kurt Azzopardi, Janice Buhagiar and 330 others like this

View previous comments

George MuscatAntonio Catania

1 week ago

1 Reply

Avatar

James FrancalanzaJack Matthea Gianluca

1 week ago

2 Replies

Avatar

Inez MicallefVery impressive.

1 week ago
Avatar

Alfred GauciNico Garofalo

1 week ago
Avatar

Aaron GusmanDak jittiekel?

1 week ago

1 Reply

Avatar

Mike BellizziRukku u huh Joseph tat timi

1 week ago   ·  1
Avatar

Charlie Cauchidan il video kien itwal, hemm sajdiet ohra fih jaqbdu l ampuki, moruni, u cippolazz

1 week ago
Avatar

Claire PeressoImbirik Alla !!!!!!!!!!!!!!!! lolololol dalhodu fuq ir radio kemm dahaqtni .. semmejt dan il video umbghad id diska li tfajt edt " Imbirik Alla " lolololol

1 week ago
Avatar

Melchiore CamilleriDan rokku tat timmy miz zurrieq

1 week ago   ·  1
Avatar

Leanne CutajarLol πŸ˜…πŸ˜…

1 week ago
Avatar

Joseph EllulChris Cassar

1 week ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Jeffrey SaccoIs sajjieda Zrieraq huma fost l aqwa fil pajjiz ghalkemm il llum naqsu jew marru jghixu M’Xlokk

1 week ago   ·  1
Avatar

Wayne FinoRose Fino

1 week ago
Avatar

Wayne BalzanIsabella Bonello

1 week ago
Avatar

Joseph Dcfc Muscatpixxibakka

1 week ago
Avatar

Justin Chantelle AbelaJeanclaude Mifsud

1 week ago   ·  1
Avatar

Alexia ZarbLuke Sammut Ic-cerwil Joe Zarb

1 week ago
Avatar

Renald Carly BusuttilMURUN GHANDU T TIMMY.

1 week ago
Avatar

Lara XuerebJames Brincat

1 week ago   ·  1
Avatar

Jack FarrugiaAntonio Farrugia

1 week ago

4 Replies

Avatar

Cher CauchiDa int Richard Muscat ??

1 week ago

2 Replies

Avatar

Paul VellaRosie Rose Darren Bordieri Michael Grech

1 week ago   ·  1
Avatar

Nikol FalzonJoseph Falzon

1 week ago
Avatar

Nikol FalzonMark Luciano Micallef

1 week ago   ·  1
Avatar

Maria XerriBradley Aquilina

1 week ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Comment on Facebook

Vibe FM updated their cover photo. ... See MoreSee Less

Otuo Ajakaye, It'z Brown Berry and 50 others like this

Gabriel PopescuCel mai bun post de radio. Din Romania. nu este nicio exagerare.

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

[lbg_audio4_html5_shoutcast settings_id='3']

The Morning Vibe
Abel, JD & Martina

Them Friday Vibes πŸ‘ŠπŸ»
#vibefm #themorningvibe #radio #radiohosts #theweekendishere #jonweighs62kilos
... See MoreSee Less

Them Friday Vibes πŸ‘ŠπŸ» 
#vibefm #themorningvibe #radio #radiohosts #theweekendishere #jonweighs62kilos

Alan Carabott, Eugenio Briffa and 235 others like this

View previous comments

Kevin MagriDak il Metalli-shirt πŸ˜‰

2 days ago
Avatar

Brenda Grech DegabrieleThe best

2 days ago
Avatar

Elaine Grechhafif jon qisu bhali 🀣🀣

2 days ago
Avatar

Mark Vanessa ScerriHappy weekend viber's

2 days ago
Avatar

Delia ManuelTina tihu pacenzja bikom

2 days ago
Avatar

Norman GiliThe best for a morning smile.

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

JD Patrick the breakdancer πŸ’―
Watch πŸ‘‡πŸ»
... See MoreSee Less

Tracey Micallef, Jean Micallef and 105 others like this

View previous comments

Albert Falzonsimply the best, does it help to grow hair?

3 days ago
Avatar

Aveline GaleaAjma kemm idahhquni kull filodu....tivvintawom! πŸ˜…πŸ˜…

3 days ago   ·  1
Avatar

Jackson BirdIl king ta vibe fm

3 days ago
Avatar

Cli NtAndek talent JD

3 days ago
Avatar

Daniel CucciardiAruhhhh xi irid imlijjjhom broooo

3 days ago
Avatar

Mariel Galea VellaGuys yr my jam on my toast every morning Jd Abel Martina Xxx

3 days ago
Avatar

Maryrose ButtigiegGreat moves proset πŸ™‚

3 days ago
Avatar

Tania DesiraHe's got the movesπŸ˜‚

3 days ago
Avatar

Reuben GrechIssa the wave ma l-art JD!!

3 days ago
Avatar

Liston BongailasWell Done JD!!! πŸ’―πŸ’ͺEjja inghaqad maghna, ahna ghanna team tal Breakdance 😊 Street Elements nistiednuk ghal session maghna 😜😁

3 days ago   ·  1
Avatar

Yakeo Cathleen UrryAwx alih il king xirid

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

The Morning Vibe is with Jonathan Abel and Jd Patrick.

Scrabbling through Wednesday #vibefm πŸ‘ŠπŸ»
... See MoreSee Less

Scrabbling through Wednesday #vibefm πŸ‘ŠπŸ»

Blane Cassar, Justin Said and 39 others like this

Sam VellaThat's so true JD :p memx vazuni haha

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

Nate & Rossi
Nathan & Valentina

FYI πŸ˜‚
Tag your friend and let them know!
... See MoreSee Less

FYI πŸ˜‚ 
Tag your friend and let them know!

Stef Zammit, Carmen Azzopardi and 14 others like this

View previous comments

Matthew Sciclunazelaq wahda w sew Amanda Scicluna

4 days ago

1 Reply

Avatar

Sarah Rebecca Pilbeam GattWhen you find one pm me please

4 days ago
Avatar

Joseph DiaconoEjja Abigail Bartolo la Jesmael ha jifqak bil liri... ejja ha taqbadna tal flokk ahdar u tohodna kolla sal Maldives πŸ˜…πŸ˜…

4 days ago

1 Reply

Avatar

Daniel De BattistaShirley Cassar Sharon Abdilla b hekk ghadkom ma sibtuhx l prince charming ghax dejjem xoghol πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

4 days ago

3 Replies

Avatar

Camilleri AnabelStephanie Abela πŸ˜ͺπŸ˜ͺπŸ˜ͺ

4 days ago

9 Replies

Avatar

Tiziana AttardSselenia AAttard

4 days ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Annalise FenechMohhna mistrieh daqt nieqfu nahdmu oht Stephania Baldacchino πŸ˜‚πŸ˜œπŸ€£πŸ˜‰

4 days ago

2 Replies

Avatar

Ansiella FenechWhen I find him I will let you know πŸ˜‚πŸ˜‚

4 days ago
Avatar

Alison Marie ManganiSarah Jane Cutajar πŸ˜…

4 days ago
Avatar

Andònia MalliaCharlton ahdem habib 😁😁

4 days ago
Avatar

Martina AttardAnnalise Cutajar qed tisma πŸ˜› xx

4 days ago
Avatar

Yanica CutajarAbigail Attard Sarah Vassallo ijsa hey !

4 days ago

4 Replies

Avatar

Annalese Camilleri AgiusRich in love and honesty. I already have one. Thanks

4 days ago   ·  2
Avatar

Rhona Cassar LewisAlison Vella...

4 days ago
Avatar

Caroline PisaniRodianne Abela .. Amber & Shyanne !!! 😁😁

4 days ago

1 Reply

Avatar

Carlamarie BorgStefania Said !! Rajta hii ezat qatat Jean Paul Vella !!!

3 days ago
Avatar

Raisa CauchiAbigail Xuereb Sabrina Spiteri Sabrina Borg πŸ˜‚

3 days ago   ·  2

3 Replies

Avatar

Aneeka Vella Mulvaney😏😏

3 days ago
Avatar

Osvaldo Nadia Brignoli BerradDailin X Sabrina haha

3 days ago
Avatar

Adielle SubanShelley Mamo eyy

3 days ago

1 Reply

Avatar

Kathleen DimechAnthea Ellul

3 days ago

1 Reply

Avatar

Yasmin PaceArlette Galea 😜

3 days ago
Avatar

Anneliese MerciecaDylan Galea πŸ˜‚πŸ˜‚

3 days ago

1 Reply

Avatar

Mi Xel Bartolo DimechL bambin maghkom hi Annalise Dimech Sabrina Bartolo 😝

3 days ago   ·  1
Avatar

Mandy SciberrasAlthea Camilleri

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

How badly can you describe your job? πŸ˜‚

Some ideas...

πŸ’‰ "Deal drugs" = Pharmacist

✈️ "Strap myself into a chair for 10 hours and deprive myself of sleep" = Pilot

πŸ’†πŸΌβ€β™‚οΈ "Smooth people professionally" = Masseuse

BADLY EXPLAIN YOUR JOB BELOW ⬇️
... See MoreSee Less

Donna Bonello Bedingfield likes this

View previous comments

Chris Tanti"Being a slave to stupid people" = Waiter

5 days ago   ·  8
Avatar

Rachele ManuntaI spend my days in a germ-infested building, passing out drugs, mointor vitals ,looking at way too many strangers' private parts, etc and then I am required to write down about it all until I die 🀣... (but i love my job too much )

5 days ago   ·  4
Avatar

Jozua CurmiPretty much...

Attachment5 days ago   ·  2
Avatar

Marthese BorgTesting on people rather than animals - cognitive scientist. (Love my job!)

4 days ago
Avatar

Fiona JasonExplaining why a university degree, years of experience and use of Adobe Creative Suite is, believe it or not, still better than using clip art and Microsoft word to design a logo 😊 (Graphic Design)

4 days ago   ·  1
Avatar

Mario CaruanaAir hostess -Glorified slave

4 days ago
Avatar

Maria Caruana De BrincatOn Call 24/7. List of duties Range From Nurse, Child Psychologist, teacher, chef, Cleaner, and Taxi driver to name a few jobs done. No leave or sick leave. Not paid either..

4 days ago
Avatar

Jonathan Brincat

4 days ago
Avatar

Jennifer Abelacounting your clients' millions - private clients sector

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

BABY #3 FINALLY ARRIVED! IT'S A GIRL ❀️Congratulations to Kim &Kanye.. now let's wait for the famous baby name to be announced πŸ˜‚ ... See MoreSee Less

BABY #3 FINALLY ARRIVED! ITS A GIRL ❀️Congratulations to Kim &Kanye.. now lets wait for the famous baby name to be announced πŸ˜‚

Vibe Fm
It’s everywhere

Vibe FM shared The Morning Vibe's video.

The Morning Vibe
... See MoreSee Less

JD Patrick the breakdancer πŸ’― Watch πŸ‘‡πŸ»

Malta Huge fish
Filmed around 30 years ago... 2 Maltese fishermen reeling in a huge fish!

Credits - Raniero's Adventures - Live Life
... See MoreSee Less

Kurt Azzopardi, Janice Buhagiar and 330 others like this

View previous comments

George MuscatAntonio Catania

1 week ago

1 Reply

Avatar

James FrancalanzaJack Matthea Gianluca

1 week ago

2 Replies

Avatar

Inez MicallefVery impressive.

1 week ago
Avatar

Alfred GauciNico Garofalo

1 week ago
Avatar

Aaron GusmanDak jittiekel?

1 week ago

1 Reply

Avatar

Mike BellizziRukku u huh Joseph tat timi

1 week ago   ·  1
Avatar

Charlie Cauchidan il video kien itwal, hemm sajdiet ohra fih jaqbdu l ampuki, moruni, u cippolazz

1 week ago
Avatar

Claire PeressoImbirik Alla !!!!!!!!!!!!!!!! lolololol dalhodu fuq ir radio kemm dahaqtni .. semmejt dan il video umbghad id diska li tfajt edt " Imbirik Alla " lolololol

1 week ago
Avatar

Melchiore CamilleriDan rokku tat timmy miz zurrieq

1 week ago   ·  1
Avatar

Leanne CutajarLol πŸ˜…πŸ˜…

1 week ago
Avatar

Joseph EllulChris Cassar

1 week ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Jeffrey SaccoIs sajjieda Zrieraq huma fost l aqwa fil pajjiz ghalkemm il llum naqsu jew marru jghixu M’Xlokk

1 week ago   ·  1
Avatar

Wayne FinoRose Fino

1 week ago
Avatar

Wayne BalzanIsabella Bonello

1 week ago
Avatar

Joseph Dcfc Muscatpixxibakka

1 week ago
Avatar

Justin Chantelle AbelaJeanclaude Mifsud

1 week ago   ·  1
Avatar

Alexia ZarbLuke Sammut Ic-cerwil Joe Zarb

1 week ago
Avatar

Renald Carly BusuttilMURUN GHANDU T TIMMY.

1 week ago
Avatar

Lara XuerebJames Brincat

1 week ago   ·  1
Avatar

Jack FarrugiaAntonio Farrugia

1 week ago

4 Replies

Avatar

Cher CauchiDa int Richard Muscat ??

1 week ago

2 Replies

Avatar

Paul VellaRosie Rose Darren Bordieri Michael Grech

1 week ago   ·  1
Avatar

Nikol FalzonJoseph Falzon

1 week ago
Avatar

Nikol FalzonMark Luciano Micallef

1 week ago   ·  1
Avatar

Maria XerriBradley Aquilina

1 week ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Comment on Facebook

Vibe FM updated their cover photo. ... See MoreSee Less

Otuo Ajakaye, It'z Brown Berry and 50 others like this

Gabriel PopescuCel mai bun post de radio. Din Romania. nu este nicio exagerare.

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook